AO Nedir ?

AO Nedir ?

 

AO – Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (kırıkların tespiti için çalışma grubu) 1950 yılında İsviçre’de 4 cerrahın -Maurice E. Müller, Robert Schneider, Hans Willenegger ve Martin Allgöwer – bir araya gelerek ilk temellerini attığı, 1958 yılında da resmen kuruluşunu tamamladığı kar amacı gütmeyen bir düşünce ve çalışma grubudur. Zaman içerisinde AO Vet – Veterinerlik, AO Spine – Omurga, AO CMF- Kraniomaksillofasiyal ve AO Travma bölümleri ortaya çıkmış, 100’den fazla ülkede 16.000’den fazla cerrah ve yardımcı sağlık personelinin üyeliği ile global bir kimlik kazanmıştır.

 

Kurulduğu ilk günlerden bu yana AO, dört ana vazgeçilmez unsur üzerine kurulmuştur. Bunlar araştırma, enstrümantasyon, sürekli eğitim ve dokümantasyondur. Bu dört sütunu birbirinden ayırmak mümkün değildir. AO’nun fikir babası öncü hekimlerin yaptığı ilk işlerden birisi, bir araştırma merkezi kurmak olmuştur. Burada yapılan deneysel çalışmalarla, mekanik faktörlerin kırık iyileşme süreci üzerine etkisi incelenmiş, doğrudan ve dolaylı iyileşme kavramları daha iyi anlaşılabilmiş, kas iskelet sistemi hastalıkları ve travması konusunda uzmanlaşma kolaylaştırılmıştır. Bu araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlara göre kırık tespit materyalleri dizayn edilmiş, bunların yaygın kullanımı için İsviçre standartlarında ve kalitesinde üretim yapan üretici firma ile ortak çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen tüm bu yeni fikirler ve ürünler, bilimsel sonuçların sadece dokümantasyon ile ispatlanabileceği gerçeğinden hareketle çok değerli vaka arşivleri oluşturularak hekimlerin kullanımına sunulmuştur. Elde edilen devrimsel nitelikteki yeniliklerin tüm ortopedik cerrahlara ulaştırılabilmesi için de global bir eğitim ağı oluşturulmuş, ulusal ve uluslararası eğiticilerin büyük bir özveri ile çalıştıkları düzenli kurslar düzenlenmeye başlamıştır.

 

AO Travma, hedeflerini hasta bakımında mükemmelliğe ulaşmak için çaba göstermek, arkadan gelen genç nesil hekimlerin önünü açmak, şeffaf ve karşılıklı güvene dayanan yapısı ile güven duyulan saygın bir organizasyon olmak şeklinde belirlemiştir. AO’nun öğretileri, bilimsel çalışma disiplini ve gelişime sürekli açık şeffaf yapısı sayesinde, deneysel ve klinik çalışmalar esas alınarak bugün ve yarın da değişmeye devam edecektir.

 

Sonuç olarak AO bir ideoloji, bir düşünce kuruluşu ama hepsinden de önemlisi bir ruhtur.

Diğer Başlıklar

AO Toplum Sağlığına Olan Yansıması
AO Türkiye: Üye Olun
Üyelik Faydaları
Üyelik

İletişim

Sosyal Medya Hesaplarımız

© 2023 AOTRAUMATÜRKİYE. All rights reserved.