AO Riga Toplantısı

AO Riga Toplantısı

 

AO Travma Avrupa’nın düzenlediği geleneksel “AO Trauma Europe General Assembly” toplantısının dördüncüsü 10-11 Haziran tarihleri arasında Letonya’nın Riga şehrinde yapıldı. İki yılda bir düzenli olarak yapılan ve AO Travma Avrupa’ya üye ülkelerin başkan ve eğitim sorumlularının katıldığı toplantıda Türkiye’yi AO Travma Türkiye başkanı Dr. Uğur Gönç ve Türkiye eğitim sorumlusu Prof. Dr. Uğur Işıklar temsil ettiler.

 

Toplantının ana konuları AO Travma Avrupa yönetim kurulu ve alt komisyonlardaki görev değişiklikleri, AO Travma’nın hem Avrupa, hem de tüm dünyada önümüzdeki yıllarda yapacağı eğitim faaliyetleri ve AO travmanın tanılırlığını arttırmak ve üyeler arası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak için yapılacak “community development” aktiviteleri idi.

 

Geçen yıl içerisinde AO Travma Avrupa’da yönetim kurulu başkanlığı, eğitim komisyonu başkanlığı ve araştırma komisyonu başkanlığı için yapılan online oylamalar sonucu, AO Travma Avrupa yönetim kurulu başkanlığı görevini üç yıldan beri sürdüren İngiltere’den Paul Szyprt görevini Temmuz 2017 tarihinden itibaren Slovenya’dan Matej Cimerman’a devretti. Eğitim komisyonu başkanı Hollanda’dan Peter Bink’in görevini İngiltere’den Jonathan Monk’a devrederken, Araştırma komisyonu başkanlığına Avusturya’dan Michael Blauth yerine üç yıl süre ile Almanya’dan Pol Rommens getirildi. Ayrıca eğitim komisyonu üyeleri Hollanda’dan Rogier Siimermacher ve

 

İngiltere’den Jonathan Monk yerlerini İsviçre’den Reto Babst ve İngiltere’den Mark Johnson’a bıraktılar.

 

Toplantıda AO Travma Avrupa yönetim kurulları için kullanılan online oylama sisteminde yapılan değişiklikler tanıtıldı. Her üye ülkenin, AO Travma Avrupa’daki üye sayısına göre oy hakkı sayısının hesaplandığı bu sistemdeki değişikliklerin, Avrupa’da üye sayısı olarak 7. Sırada bulunan Türkiye’nin bundan sonra da AO Travma Avrupa’da etkin bir ülke olarak rol almaya devam edeceğini göstermesi açısından sevindirici idi.

 

AO içinde yönetmelik ve işleyiş konusunda tek yetkili olan Board of Trustee kurumunda da hem toplantı giderlerini azaltmak hemde daha profesyonel yapıya bürünmesi amacı ile yapılacak köklü değişiklikler sunuldu. Yeni yapılanmada AO Travma Trustee üyelerinin nihai sayısı 30’a ulaşana kadar süresi dolan trustee lerin yerine yeni atama yapılmayacağı belirtildi.

 

AO Travma’nın Davos kurslarına ek olarak gelecek yıl Mayıs ayında İspanya’da bir Dünya Kongresi düzenleyeceği bilgisi verildi. Bu durum geleneksel Davos kurslarının geleceği açısından bazı soru işaretleri oluşmasına yol açarken, bazı Avrupa ülkelerinde kursların düzenlenmesi ile ilgili yaşanan sorunlar da ayrıca dile getirildi. Son 10 yıldır AO aktivitelerini Türkiye’de düzenli ve başarılı bir şekilde yürüten ülkemiz açısından sevindirici olan ise 2018 yılı için planladığımız 5 aktivitenin kabul edilmiş olması idi.

 

Toplantının ikinci gününde “community development” aktivitelerine yönelik olarak üç çalışma grubu oluşturularak fikir alışverişinde bulunuldu. Bu çalışma gruplarında ülkelerin lokal web sitesi oluşturması, Facebook ve Linkin gibi sosyal medya platformlarının kullanılması ve iki yılda bir genç eğitmen ve cerrahların buluşarak birbirleri ile iletişime geçebilecekleri “Paneuropean event” adında bir toplantı yapılması konuları tartışıldı.

 

Ülkelerin lokal web sitelerinin etkinliğinin tartışıldığı çalışma grubunda Prof.Dr. Uğur Işıklar’ın iki yıldır aktif olarak işleyen AO Travma Türkiye web sitesi ile ilgili yaptığı sunu oldukça ses getirdi. AO Türkiye’nin bu konuda AO Travma’da en etkin olan ülkeler dahil olmak üzere tüm ülkelerden daha ileride olduğu kabul gördü. Dr. Işıklar bu web sitelerinin Facebook ve Linkin gibi sosyal medya platformları ile beraber interaktif olarak kullanıldığında daha etkili olduğu konusunda Türkiye’nin tecrübelerini paylaştı. Ayrıca AO Türkiye’nin, son bir yıl içerisinde düzenlediği kurslarda katılımcıların eğitmenleri değerlendirmesi için kullandığı akılı telefonlara yüklenen uygulama diğer ülkelere tanıtıldı. Kurs maliyetlerini oldukça azaltan bu etkili yöntem diğer üye ülkeler tarafından çok ilgi gördü ve birçok ülke Türkiye’nin bu tecrübelerinden faydalanmak istediklerini bildirdi.

 

Sonuç olarak daha etkin, gider odaklı, sosyal medya ve internetin yaygın kullanıldığı bir AO yapılanması gelecekte karşımıza çıkacak. Bu yapılanma içinde Türkiye bu günkü dinamizmini geliştirip ileriye dönük adımlar attığında AO Travmanın vazgeçilmez üyesi olacaktır.

Haberi Paylaş

İletişim

© 2023 AOTRAUMATÜRKİYE. All rights reserved.